[1]
J. Nowińska, „Eufonia, sensoryka i intertekstualność w komunikacji perswazyjnej na przykładzie tekstu z pogranicza kultur – J 8, 1-11”, RR, t. 10, nr 3, s. 29–43, paź. 2023.