[1]
M. Walińska, „Choroby duszy i ciała w perswazji kaznodziejskiej (na przykładzie kazań z XVII i początku XVIII wieku) ”, RR, t. 10, nr 1, s. 53–69, mar. 2023.