[1]
M. Smoleń-Wawrzusiszyn, „Komunikowanie publiczne. Zagadnienia wybrane, pod red. Barbary Kudry i Elwiry Olejniczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014”, RR, t. 2, nr 2, mar. 2015.