[1]
M. Mokrzan, „Czas poróżnienia: retoryka zatargu o strategie polityczne wobec pandemii covid-19”, RR, t. 10, nr 1, s. 163–179, mar. 2023.