[1]
I. Loewe, „Badanie kategorii estetycznych w dyskursie telewizyjnym. Analiza logocentryczna”, RR, t. 10, nr 1, s. 145–162, mar. 2023.