[1]
A. Tryksza, „Recenzja/Review: Mirosław Ryszkiewicz, Retoryka polskiej powieści kryminalnej po roku 1989. Preliminaria, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2021”, RR, t. 9, nr 1, s. 106-111, kwi. 2022.