[1]
J. I. Smól, „Recenzja/Review: Władysława Bryła, Agnieszka Bryła-Cruz, Retoryka «okołokoronawirusowa». Szkice językowo-kulturowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin 2021”, RR, t. 9, nr 1, s. 112-117, kwi. 2022.