[1]
A. M. Kiełbiewska, „Grzeczność językowa jako narzędzie kształtowania etosu mówcy w wypowiedziach współczesnych polskich polityków”, RR, t. 9, nr 2, s. 62–83, lip. 2022.