[1]
E. Woźniak-Wrzesińska, „Amplifikacja retoryczna w argumentacji z zakresu gender studies w polskiej komunikacji politycznej”, RR, t. 9, nr 4, s. 133–147, grudz. 2022.