[1]
K. Rogowska i A. Łukowska, „Sprawozdanie/Report: XIX Konferencja Polskiego Towarzystwa Retorycznego Retoryka racji i emocji w czasach kryzysu, 25-26.11.2021, online”, RR, t. 8, nr 4, s. 143-148, grudz. 2021.