[1]
K. Słomka vel Słomiński, „Przekłady i parafrazy «Vitae Regum Polonorum» Klemensa Janicjusza od XVI do XVIII wieku – sposoby kreowania wizerunku doskonałego władcy”, RR, t. 8, nr 3, s. 4-19, paź. 2021.