[1]
J. Grębowiec, „Kontrowersyjna implikatura ministra. Przypadek «miękiszona». Analiza pragmatyczno-retoryczna”, RR, t. 8, nr 4, s. 69-82, grudz. 2021.