[1]
M. Worsowicz, „Na drodze do toposu. Odsłony dziennikarskiego sporu symetrystów z alarmistami”, RR, t. 9, nr 4, s. 111–132, grudz. 2022.