[1]
A. M. Kapuścińska-Jawara, „Sanctitas et dignitas. Wczesny humanizm potrydencki a perswazyjno-parenetyczny zamysł Piotra Skargi w Żywotach Świętych Starego i Nowego Zakonu”, RR, t. 8, nr 3, s. 20-53, paź. 2021.