[1]
M. Dawidziak-Kładoczna, „Multimodalność jako narzędzie perswazji w nowej ewangelizacji i katechizacji (na przykładzie vloga «Mocno stronniczy» ojców Adama Szustaka i Tomasza Nowaka)”, RR, t. 8, nr 1, s. 24-40, mar. 2021.