[1]
M. Patro-Kucab, „Alojzego Felińskiego stosunek do pieniędzy i dóbr materialnych”, RR, t. 6, nr 3, wrz. 2019.