[1]
A. Budzyńska-Daca, „Retoryka jako subdyscyplina naukowa”, RR, t. 5, nr 4, grudz. 2018.