[1]
A. Budzyńska-Daca, „Recenzja/Review: Retoryka klasyczna i retoryka współczesna. Pola i perspektywy badań, red. C. Mielczarski, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Instytut Filologii Klasycznej, Warszawa 2017, ss. 350”, RR, t. 5, nr 4, grudz. 2018.