[1]
D. Dymek, „Jak z uczuć uczynić argumenty? Środki retoryczne w wybranych szkicach krytycznoliterackich Michała Grabowskiego”, RR, t. 4, nr 4, grudz. 2017.