[1]
L. Polkowska, „Retoryka dramatu socrealistycznego na przykładzie "Zwycięstwa" Janusza Warmińskiego, "Zwykłej sprawy" Adama Tarna i "Brygady szlifierza Karhana" Vaška Kani”, RR, t. 3, nr 3, wrz. 2016.