Działak-Szubińska, A. (2015) „Kwiaty Hiszpanii, wspaniałości Portugalii (1631) Antóniego de Sousa de Macedo, czyli jak udowodnić «siłę» Portugalczyków”, "Res Rhetorica", 2(4). doi: 10.17380/rr2015.4.1.