Czapińska, M. (2015) „Retoryka w służbie przywódcy politycznego”, "Res Rhetorica", 2(4). doi: 10.17380/rr2015.4.2.