Wójcicka, M. (2024) „Retoryka pamięci zbiorowej – ujęcia, perspektywy i problemy badawcze: ”, "Res Rhetorica", 11(1), s. 52–65. doi: 10.29107/rr2024.1.3.