Sowa, J. (2023) „Retor o barbarzyńcach, barbarzyńcy o retoryce – przybysze z dalekich krajów w utworach Lukiana z Samosat”, "Res Rhetorica", 10(3), s. 5–28. doi: 10.29107/rr2023.3.1.