Linde-Usiekniewicz, J. (2024) „Wokół uproszczonego stylu retorycznego wykładu akademickiego w języku obcym – przypadek studiów filologicznych”, "Res Rhetorica", 11(1), s. 121–137. doi: 10.29107/rr2024.1.7.