Tylak, A. (2023) „Retoryka zdrowia i choroby w «trosce o duszę» u Platona oraz twórców Corpus Hermeticum”, "Res Rhetorica", 10(4), s. 83–94. doi: 10.29107/rr2023.4.4.