Szczepańska-Włoch, J. (2023) „(Nie)racjonalność jako strategia manipulacji. Wywiad polityczny w Wielkiej Brytanii”, "Res Rhetorica", 10(2), s. 74–88. doi: 10.29107/rr2023.2.4.