Nowak, P. (2023) „Komunikacja odbiorcy czy komunikacja odbiorcą? – argumentacja we współczesnej komunikacyjnej przestrzeni publicznej”, "Res Rhetorica", 10(2), s. 6–22. doi: 10.29107/rr2023.2.1.