Smoleń-Wawrzusiszyn, M. (2023) „Strategie argumentacyjne w dyskursie emancypacyjnym kobiet przedsiębiorczych”, "Res Rhetorica", 10(2), s. 89–104. doi: 10.29107/rr2023.2.5.