Piechota, M. (2023) „Poetyka exemplum w reportażu Pawła Kapusty «Pandemia»”, "Res Rhetorica", 10(1), s. 106–128. doi: 10.29107/rr2023.1.7.