Baran, A. (2023) „Przekonaj i daj się przekonać. Argumentacyjno-perswazyjna rola arystotelesowskich reguł preferencji na przykładzie wybranych reklam”, "Res Rhetorica", 10(2), s. 119–133. doi: 10.29107/rr2023.2.7.