Nowińska, J. (2023) „Eufonia, sensoryka i intertekstualność w komunikacji perswazyjnej na przykładzie tekstu z pogranicza kultur – J 8, 1-11”, "Res Rhetorica", 10(3), s. 29–43. doi: 10.29107/rr2023.3.2.