Hawrysz, M. (2023) „Funkcje retoryczne i ich rola w kształtowaniu wyobrażeniowej wspólnoty pacjentów onkologicznych (w świetle blogów)”, "Res Rhetorica", 10(1), s. 70–87. doi: 10.29107/rr2023.1.5.