Pataj, M. (2023) „Retoryczne ukształtowanie komunikatów dotyczących zdrowia na portalu «Twój Styl»”, "Res Rhetorica", 10(1), s. 88–105. doi: 10.29107/rr2023.1.6.