Kapuścińska-Jawara, A. M. (2023) „Choroba jako mistyczne uzdrowienie – trzy wczesne świadectwa retoryki naprawczej w judeo-hebrajskim i judeo-chrześcijańskim dyskursie formacyjnym”, "Res Rhetorica", 10(1), s. 5–17. doi: 10.29107/rr2023.1.1.