Partyka, J. (2023) „«Spowiednik jest to lekarz duszy twojej»: idea medicinae salutis w penitencjałachi poradnikach pastoralnych”, "Res Rhetorica", 10(4), s. 95–105. doi: 10.29107/rr2023.4.5.