Walińska, M. (2023) „Choroby duszy i ciała w perswazji kaznodziejskiej (na przykładzie kazań z XVII i początku XVIII wieku) ”, "Res Rhetorica", 10(1), s. 53–69. doi: 10.29107/rr2023.1.4.