Piskała, M. (2024) „Retoryczna forma i funkcje prozdrowotnych treści w staropolskich kalendarzach”, "Res Rhetorica", 11(1), s. 106–120. doi: 10.29107/rr2024.1.6.