Smoleń-Wawrzusiszyn, M. (2015) „Komunikowanie publiczne. Zagadnienia wybrane, pod red. Barbary Kudry i Elwiry Olejniczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014”, "Res Rhetorica", 2(2). Dostępne na: https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/2015_2_9 (Udostępniono: 23styczeń2022).