Kornicka, A. (2022) „Sprawozdanie/Report: Ogólnopolska Konferencja Retoryczna – Retoryka a współczesne formy komunikacji, 31.05.2022, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, online”, "Res Rhetorica", 9(3), s. 130–133. Dostępne na: https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/685 (Udostępniono: 9 grudzień 2022).