Mokrzan, M. (2023) „Czas poróżnienia: retoryka zatargu o strategie polityczne wobec pandemii covid-19”, "Res Rhetorica", 10(1), s. 163–179. doi: 10.29107/rr2023.1.10.