Loewe, I. (2023) „Badanie kategorii estetycznych w dyskursie telewizyjnym. Analiza logocentryczna”, "Res Rhetorica", 10(1), s. 145–162. doi: 10.29107/rr2023.1.9.