Kowalski, J. (2022) „Retoryczność kolekcji w świetle powieści Johna Fowlesa «Kolekcjoner» (1963)”, "Res Rhetorica", 9(4), s. 83–95. doi: 10.29107/rr2022.4.4.