Tryksza, A. (2022) „Recenzja/Review: Mirosław Ryszkiewicz, Retoryka polskiej powieści kryminalnej po roku 1989. Preliminaria, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2021”, "Res Rhetorica", 9(1), s. 106-111. doi: 10.29107/rr2022.1.7.