Smól, J. I. (2022) „Recenzja/Review: Władysława Bryła, Agnieszka Bryła-Cruz, Retoryka «okołokoronawirusowa». Szkice językowo-kulturowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin 2021”, "Res Rhetorica", 9(1), s. 112-117. doi: 10.29107/rr2022.1.8.