M. Kiełbiewska, A. (2022) „Grzeczność językowa jako narzędzie kształtowania etosu mówcy w wypowiedziach współczesnych polskich polityków”, "Res Rhetorica", 9(2), s. 62-83. doi: 10.29107/rr2022.2.4.