Rębkowska, A. (2022) „Koronawirus, między racją a emocją. Nominacja jako narzędzie retoryczne we francuskim dyskursie prasowym”, "Res Rhetorica", 9(3), s. 43–62. doi: 10.29107/rr2022.3.3.