Tomczok, M. i Tomczok, P. (2022) „«Twojego życia nic już nie odmieni». Retoryka spektaklu, kryzysu i metanoi w rozmowie Kamila Durczoka z Markiem Czyżem”, "Res Rhetorica", 9(3), s. 25–42. doi: 10.29107/rr2022.3.2.