Grażul-Luft, A. (2022) „Retoryka rzeczy w duchu zero waste, czyli o pozbawianiu i przywracaniu wartości”, "Res Rhetorica", 9(1), s. 18–31. doi: 10.29107/rr2022.1.2.