Woźniak-Wrzesińska, E. (2022) „Amplifikacja retoryczna w argumentacji z zakresu gender studies w polskiej komunikacji politycznej”, "Res Rhetorica", 9(4), s. 133–147. doi: 10.29107/rr2022.4.7.